top of page
vendimus privacy

Privacy

Privacy beleid: Dit privacy beleid preciseert de manier waarop Vendimus vastgoed persoongegevens van gebruikers van de website verzamelt en gebruikt, alsmede de doelstelling van dergelijke verzameling en gebruik ervan. De vastgoedmakelaar is geëngageerd om uw  privacy te verzekeren, zal de door u verstrekte informatie beschermen en zal dit uitsluitend gebruiken overeenkomstig de volgende bepalingen, en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy beleid kan soms door de vastgoedmakelaar gewijzigd worden en daarom wij u uit regelmatig de inhoud ervan te verifiëren.
 

Categorie en doel van de verwerking van persoonsgegevens: Door de toegang tot of het gebruik van de website, kan de vastgoedmakelaar bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken, zoals voor uw voor-en familienaam, emailadres, bedrijf waartoe u behoort, fysiek adres, telefoonnummer, taalkeuze, interacties, en details betreffende onroerende goederen die u zoekt, …

U erkent dat deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt met als doel het instellen van de juiste taal, de controle van uw toegangsrechten, u te contacteren en het beantwoorden van uw vragen, modeldocumentatie generen die nuttig is voor de transacties.
Daarnaast kan de vastgoedmakelaar uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing doeleinden per e-mail.

 

Rechtsgrond voor de verwerking: De vastgoedmakelaar heeft een legitiem belang om deze persoonsgegevens te verwerken om uw voorkeuren te machten en te identificeren welke eigendommen voor relevant zijn. De vastgoedmakelaar beroept zich op uw toestemming om u elektronische directe-marketing communicaties te verzenden.
 

Overdracht van persoonsgegevens: U erkent dat de vastgoedmakelaar uw persoonsgegevens kan maken aan aar onderaannemers voor de bovenvermelde doeleinden. Passende contractuele maatregelen zullen worden getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. En kopie van deze passende contractuele maatregelen kan u worden bezorgd op eenvoudig verzoek.
 

Cookies: Cookies kunnen worden gebruikt op een aantal plaatsen van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer of ander apparaat wordt verstuurd en wordt opgeslagen op uw harde schrijf of apparaat geheugen. We gebruiken de volgende cookies om een register bij de houden van uw bezoeken, om uw toekomstige bezoeken beter aan de passen aan uw voorkeuren en in het algemeen ter verbetering van uw navigatie-ervaring. Door het gebruik van deze cookies, leveren wij een meer persoonlijke ervaring op de website. U kunt cookies te alle tijde weigeren, verwijderen of blokkeren, hoewel sommige functionaliteiten van de website, waarbij het gebruik van de cookie vereist is, in dat geval misschien niet langer voor u beschikbaar zullen zijn.
 

Links naar andere websites: De website kan links creëren naar andere websites, die niet zijn onderworpen aan dit privacy beleid. De vastgoedmakelaar raadt u aan om het privacy beleid te onderzoeken dat van toepassing is op deze andere websites. De vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze websites met betrekking tot persoonsgegevens en privacy e, raadt u aan het privacy beleid van elke website te bekijken alvorens persoonsgegevens openbaar te maken.

Bescherming van persoonsgegevens en duurtijd van de opslag: Maatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en up to date zijn en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor zolang als u cliënt bent van de makelaar of zoekt om een eigendom te (ver)kopen of te (ver)huren en zal hierna worden gewist binnen 12 maanden. Er zullen eveneens maatregelen worden getroffen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en accidenteel verlies of vernietiging of schade aan de gegevens.

 

Uw rechten: U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzamelt en verwerkt door de vastgoedmakelaar, en op verzoek tot wijziging of afschaffing van persoonsgegevens die betrekking tot u hebben indien deze onjuist of onnodig zijn. U heeft ook het recht om de beperking van de verwerking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking alsook de overdraging te vragen van de gegevens ( wanneer toepasselijk ). Wanneer toepasselijk, heeft u het recht om op elk moment uw toestemming voor een verwerkring in te trekken, zonder afbreuk te maken op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking. Om deze rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar info@vendimus.be, samen met een kopie van uw ID of een ander identificatiedocument. Bovendien, kunt u, naargelang het geval, op elk ogenblik, kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, door het volgen van de bovengenoemde procedure. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uitmaakt.
 

Contactinformatie: Indien u vragen of opmerking hebt over de website of deze gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren per e-mail op info@vendimus.be

bottom of page